empty

Laat de overheid meebetalen!

Sinds januari 2016 met de EDS en ISDE ook mooie subsidies voor thermische zonnecollectoren!

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Bent u ondernemer en investeert u in energiebesparende technieken of duurzame energie? Dan kunt u onder bepaalde vooraarden gebruikmaken van de Energie Investeringsaftrek (EIA). Uw investering biedt dubbel voordeel: uw energiekosten gaan omlaag én u betaalt minder inkomsten- of vennootschapsbelasting. 

Met de EIA kunt u 58% van de investeringskosten extra aftrekken van de fiscale winst. Het directe financiële voordeel is afhankelijk van het belastingpercentage; het bedraagt ongeveer 14% van de goedgekeurde investeringskosten. De EIA kunt u toepassen naast de ‘gewone’ investeringsaftrek.

Surf voor de meest actuele informatie over deze regeling naar www.rvo.nl.

Kleinschaligheids Investerings Aftrek (KIA)

Als u in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek. Het bedrag van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar.

Surf voor de meest actuele informatie over deze regeling naar: www.belastingdienst.nl/...../KIA

InvesteringsSubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.

Lees alles over de ISDE op www.rvo.nl/.../zonneboilers.

Download hier de ISDE aanvraagprocedure

En klik hier voor de heetwatersystemen van ReHeat die bij het RVO op de apparatenlijst worden vermeld.

Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) 

De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen. De hoogte van de subsidie is een bepaald percentage van de subsidiabele kosten. De subsidiabele kosten bestaan uit de kosten voor de aanschaf van een installatie of apparatuur; arbeidskosten zijn niet subsidiabel. Het subsidiepercentage voor sportverenigingen bedraagt 30% en voor sportstichtingen 15%. Het verschil in subsidiepercentage komt doordat rekening is gehouden met BTW-plicht. Er kan maximaal € 125.000,- subsidie per aanvrager per jaar worden aangevraagd. Subsidieaanvragen, waar de subsidiabele kosten minder bedragen dan € 3.000,-, komen niet in aanmerking.

Lees meer op www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-sportaccommodaties.