Zuinig omgaan met energie wordt door de overheid gestimuleerd!

Sinds 2016 bestaan er meerdere subsidie regelingen voor het verantwoord omgaan met energie. Onze systemen voldoen aan de regels die daarvoor gelden en in veel gevallen is een subsidie door de overheid mogelijk.

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Bent u ondernemer en investeert u in energiebesparende technieken of duurzame energie? Dan kunt u onder bepaalde vooraarden gebruikmaken van de Energie Investeringsaftrek (EIA). Uw investering biedt dubbel voordeel: uw energiekosten gaan omlaag én u betaalt minder inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Met de EIA kunt u 54,5% van de investeringskosten extra aftrekken van de fiscale winst. Het directe financiële voordeel is afhankelijk van het belastingpercentage; het bedraagt gemiddeld 13,5% van de goedgekeurde investeringskosten. De EIA kunt u toepassen naast de ‘gewone’ investeringsaftrek.

Reheat heeft als certificering een eigen code van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor de AgriHeat en de FlexHeat (220115). Deze geld uitsluitend voor ReHeat installaties.

Lees meer op de website van de Rijksdienst

Kleinschaligheids Investerings Aftrek (KIA)

Als u in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek. Het bedrag van de kleinschaligheids investerings aftrek hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar.

Lees Meer op de website van de Belastingdienst

InvesteringsSubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.

Lees meer op de website van de RijksdienstISDE AanvraagprocedureRVO Apparatenlijst

Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS)

De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen. De hoogte van de subsidie is een bepaald percentage van de subsidiabele kosten. De subsidiabele kosten bestaan uit de kosten voor de aanschaf van een installatie of apparatuur; arbeidskosten zijn niet subsidiabel. Het subsidiepercentage voor sportverenigingen bedraagt 30% en voor sportstichtingen 15%. Het verschil in subsidiepercentage komt doordat rekening is gehouden met BTW-plicht. Er kan maximaal €125.000,- subsidie per aanvrager per jaar worden aangevraagd. Subsidieaanvragen, waar de subsidiabele kosten minder bedragen dan €3.000,-, komen niet in aanmerking.

Lees meer op de website van de Rijksdienst