FlexHeat Sunpower

De ReHeat Sunpower is een bijzondere toepassing. De thermische zonnecollector zorgt voor opwarming van het water in de boiler. Het elektrische element schakelt in zodra de zonkracht te gering is. Dit elektrische element wordt bij voorkeur gevoed door zon- of windenergie.