Zuinig omgaan met energie wordt door de overheid gestimuleerd!

Sinds 2016 bestaan er meerdere subsidie regelingen voor het verantwoord omgaan met energie. Onze systemen voldoen aan de regels die daarvoor gelden en in veel gevallen is een subsidie door de overheid mogelijk.

Kleinschaligheids Investerings Aftrek (KIA)

Als u in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek. Het bedrag van de kleinschaligheids investerings aftrek hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar.

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Bent u ondernemer en investeert u in energiebesparende technieken of duurzame energie? Dan kunt u onder bepaalde vooraarden gebruikmaken van de Energie Investeringsaftrek (EIA). Uw investering biedt dubbel voordeel: uw energiekosten gaan omlaag én u betaalt minder inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Met de EIA kunt u 54,5% van de investeringskosten extra aftrekken van de fiscale winst. Het directe financiële voordeel is afhankelijk van het belastingpercentage; het bedraagt gemiddeld 13,5% van de goedgekeurde investeringskosten. De EIA kunt u toepassen naast de ‘gewone’ investeringsaftrek. Reheat heeft als certificering een eigen code van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor de AgriHeat en de FlexHeat (220115). Deze geld uitsluitend voor ReHeat installaties.

Investerings Subsidie Duurzame Energie (ISDE)

Met deze subsidie kunt u een behoorlijke tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonnecollectoren. Dit is een eenmalig uitgekeerde subsidie. ReHeat het subsidietraject voor u verzorgen. Voor bepaalde zon-thermische installaties geldt soms een tegemoetkoming van bijna de helft van de installatie.

Aanvraag formulier ISDE subsidie

Subsidie traject zelf regelen? Download het onderstaande stappenplan om u subsidie zelf aan te vragen
Download stappenplan particulier
Download stappenplan zakelijk aanvraag Download stappenplan zakelijk vaststelling
Vul het onderstaande formulier in als u het subsidie traject door ReHeat wilt laten verzorgen.
  • Kosten particulier €60,-
  • Kosten zakelijk €120,-

Download ISDE aanvraag formulier

    
    
    Vind uw Dealer of Installateur